ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการแห่เกวียนกัณฑ์ งานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 148

โครงการแห่เกวียนกัณฑ์ งานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2562 ครั้งท…

ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม...

Read more
รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลดวงใจ จังหวัดนนทบุรี

รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลดวงใจ จังหวัดนนทบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะโรงเรียนอนุบาลดวงใจ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์ 4 มิติ และห้...

Read more
รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม จำนวน 77 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์ 4 มิติ และห้องสมุดชิวิต...

Read more
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วม และเยี่ยมชมโครงการดพัฒนาทักษะทางวิชาการบูรณาการ...

Read more
รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง

รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง

ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาฯ ต้อนรับคณะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 จำนวน 107 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ โรงภาพยนตร์ 4 มิต...

Read more
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสภาพหลังถูกน้ำท่วม และร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ...

Read more
งานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

งานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์…

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

Read more
ร่วมงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารและครู โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ร่วมงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารและครู โรงเรียนท่าข้ามพิท…

ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารและครู ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ จำนวน 4 ...

Read more
ร่วมงาน "มุทิตาจิต" โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ร่วมงาน "มุทิตาจิต" โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารโดมฉลามแสด โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ท่าน ได้แ...

Read more
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 25…

ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษ...

Read more
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวัฒนาตั้งประกอบ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ นางกษมา กสมาเกตุศิริ  ต...

Read more
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจ…

ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ชลบุรี (ด้านการศึกษา) เป็นประธานการประชุม ประกอบด้วย นางกชพร เนื่องจำนงค์ รองปลัดอบจ.ชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการ...

Read more
ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันวานที่พากเพียร สู…

ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมส้ม) โรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ นางสาววรรณา ศรีศิริ ตำแหน่ง คศ.3 เ...

Read more
พิธีบูชาศาลพระพรหม และศาลตา - ยาย อบจ.ชลบุรี

พิธีบูชาศาลพระพรหม และศาลตา - ยาย อบจ.ชลบุรี

ในพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลพระพรหมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู  สุวรรณโชติ พร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษา ฯ เข้าร่วมพิธีบูชาศาลพระพรหม และศาลตา-ยายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ...

Read more
โครงการ อบจ.รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา (Car Free Day 2019)

โครงการ อบจ.รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโ…

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา จังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบจ.รวมพลังคนชลบุรี รณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 6...

Read more
โครงการส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิต

โครงการส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิต

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ กองทัพบกรถสะเทินน้ำสะเทินบก พล.นย.ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส...

Read more
รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี และศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบร...

Read more
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากร…

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ว่าที่ ร.ต.ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ของข้าร...

Read more
รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.40 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอ...

Read more
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ล้อมรั้วใจ สานสายใยในครอบครัว"

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ล้อมรั้วใจ สานสายใยในคร…

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมริมสระ สายธารรีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ล้อมรั้วใจ สานสายใยในครอบครัว" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ...

Read more
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขอนา…

โครงการอบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 9 โรงเรียน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 55 คน ในวั...

Read more
โครงการการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะฯระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะฯ…

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ...

Read more
กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562

กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึก…

ว่าที่ร.ต.ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนในสังกัดอบบ.ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ป...

Read more

เข้าสู่ระบบ

Thai English

สถานะ ออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

010686
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
0
3
602
177
303
10686

Your IP: 34.204.173.45
Server Time: 2019-10-20 16:19:29